Integritetspolicy

Allmän Information

Om du vistas, läser eller nyttjar hemsidans tillgångar så går du per automatik med på samtliga rättigheter och villkor här. Allehanda villkorsbeslut är ej blott för att säkra berört bolag, utan likaså dig som besökare. Observera alltsammans omsorgsfullt innan du fortsätter vidare för en säkrare erfarenhet.

Den här hemsidan, inkluderat allt anslutet, funktioner, förekommande varor och tjänster, länkdelningar och ytterligare användningsområden erbjuds ”som är”. Starkhane.com, eller ”företaget” fortsättningsvis, ansvarar icke för några olycksfall, åverkan, förluster, eller några kostnader överhuvudtaget som kan ha orsakats via internetplatsens underlag, webblänkar, produkter, tjänster eller person.

Sajten brukar tredjeparter samt tillsätter sig total ansvarsfrihet.

Detta inberäknar även tänkbar order, avbokningar, returer, ångerrätt, reklamation, återköp, fel av- eller på objekt, ej utförd varusändning eller dylikt.

Det är företagets absoluta mål att allena bifoga tidsenlig och praktiska uppgifter, inkluderat med möjliga gods och service som har besökaren eller kundens främsta i fokus. Däremot bekräftar vi här tydligt att kunden bär sitt eget ansvarstagande att själv undersöka aktuellt med certifierade och lagliga institut. Detta angår likväl rimliga produktsorter och tjänstesorter som presenteras här, då besöksperson, kunden eller annan mottagare åtar sig erbjudet.

Starkhane.com kan även bistå med textmaterial, servicetjänster eller handelsprodukter som i somliga länder kräver ett särskilt åldersminimum eller tillstånd för att studera eller konsumera. Oftast motsvarar ålder 18 år eller över, medan tillståndskrav växlar mellan produktvariationer och tjänstevariationer. Ävenledes här är det du som besöker eller konsumerar sajtens helhet som står till svars för att lagarna följs i ditt hemland.

Diverse former av betalningsmedel och transaktioner placeras också på besökspersonerna eller nyttjarnas ansvarighet här. Då troligen påträffande varualternativ eller annat förfogande föreslås utanför nätsidan här, så kan företaget inte garantera autenticitet. Naturligtvis kontrolleras detta strikt före placering på webbsidan, men ändringar kan ske som är bortom företagets inflytande.

Kan du som besöksindivid eller konsument ej acceptera villkoren på den här villkorssidan, då tillråds du att genast avbryta och lämna.

Integritetspolicy och GDPR:

Starkhane.com behandlar ej personuppgifter som kan komma att identifiera dig som personage. Då webbplatsen enligt ”allmän information” ovanför introduceras ”som är”, så har företaget ej nytta för sådan data.

Detta Företag erbjuder ”Nyhetsbrev” som är absolut frivilligt att ansluta sig till och som kan förse nutida och framtida kampanjer, därtill angelägen informativ tillämpning. Här lagras mejladressen med uppsåt att generera dessa meddelanden. Notera att du oavbrutet kan avsluta en sådan prenumeration genom mejlet. Mejlen skapas precis som med webbsajten och uppvisas ”som är”. Villkors premisserna och rättigheterna för sajten gäller sammaledes för mejlutskicken.

Detta bolags kontaktform används endast i syfte att svara på dina rådande frågor som du lämnar. Mejladresserna datalagras här i avsikt att kunna återkomma, ingenting annat.

Övervägande är att återigen förtydliga att företaget har ansvarsbefrielse. Det kan förslagsvis finnas sidolänkar till tredjeparter som kan komma att begära rapport om eller av dig. Även här har du som gästar eller använder som lyfter ansvaret över vad du överlämnar, därutöver att granska tredjeparternas kriterium. Skulle en omständighet uppkomma så är det länkens destination du skall uppsöka. Alltså har det här företaget ej något skyldighet vid eventuella företeelser.

Integritet och GDPR (Dataskyddsförordningen) är väl bundna till varandra och i högsta grad essentiella för ett tryggare liv, i synnerhet online. Självfallet har företaget allt detta i åtanke vid alla handlingar som utförs. Däran är det oklanderligt angeläget att tydliggöra för användare var enskilt villkor, jämte för dig som vistas eller använder att känna till allting innan du gör ett aktivt val.

Äger någon osäker rum så har du evinnerligen rätten att icke ta del av webbsidans material eller informativa text, jämte inte leverera mejlen därtill.

Skyddat Innehåll:

Allt på den här sajtsidan är upphovsrättsskyddat och får på intet sätt kopieras eller användas utan skriftlig behörighet. Webbsajten är enbart till för att ta del av informationsinnehåll och tillgodogöra bifogade erbjudanden. Skulle brott föregå mot detta företag eller om någon bryter mot bestämmelser angivna här, då kan rättsliga åtgärder komma att brukas.

Kakor (Cookies):

Nätsidan tillämpar sig av s.k. Kakor (Cookies) för en rad intelligenta orsaker. En Kaka kan inte igenkänna dig som individ eller förorsaka skada, utan tilldelas för att i ögonblicket eller i framtiden erbjuda en mer berikande atmosfär på sajtplatsen.

Detta kan innefatta en mer rask laddning av webbdata, analys- och statistik, loggning av sonika du efterlämnar, därtill anpassningsbar reklam. Detta omfattar inte bara datorer, utan likaledes telefoner och surfplattor.

Enligt svensk lagstadgan är det väsentligt att klarlägga vad Kakor är och vad de tillämpas för, så att visiter kan ta ställning till vad de vill godkänna. Eftersöker du tämligen mer fakta angående Kakor råder vi att du studerar www.cookielagen.se. Länktjänsten är fristående och saknar helt anslutning till det här bolagets webbsajt.

Uppmärksamma att du kan rensa dina kakor eller blockera dessa på din webbläsare. För vägledning hur, vänligen sök efter din internetläsare med din sökmotor för att få fram manual.

Google Analytics och Hemsidan:

Företaget använder sig av tjänsten Google Analytics för att analysera varierande parametrar. Exempel på parametrar kan vara diverse beteendemönster hos besökaren, såsom vad ger intryck som mest intressant. Det kan likaväl inkludera vilka tjänster eller affärsförslag som köpes eller ej. Det understryker också vilken målgrupp som illustrerar mer eller mindre intresse.

Samtliga faktorer studeras för ett enskilt syfte – att framräcka fler specifika förmåner för besökaren. Mer om Google Analytics kan du läsa via analytics.google.com

Observera att Google Analytics är en fristående tjänst som företaget själv brukar för att analysera fram fördelaktigare beslut för samtliga parter, inkluderat dig. Företaget har själva ingenting med Google Analytics att göra, så upplysning via webblänken kommer från Google själva.

För dig som söker svar på en specifik fråga

På hemsidan finns en kontaktform tillgänglig där du kan begära upplysning beträffande innehåll, varor, tjänster, villkor eller säkerhet. Du är hjärtligt välkommen att kontakta företaget där för vidare assistans.